De concurrerende omgeving vereist dat bedrijven enorme hoeveelheden gegevens vastleggen, verwerken en bestuderen. Voor bedrijven is het misschien niet altijd mogelijk om met alle gegevens om te gaan die deel uitmaken van hun functioneren. Naast gestructureerde data hebben bedrijven ook te maken met ongestructureerde data in de vorm van e-mail en afbeeldingen. Deze moeten worden opgeslagen voor verschillende strategische, handels- en regelgevende behoeften. Daarom maken bedrijven gebruik van de diensten van gegevensbeheerders om met hun middelen om te gaan. Datamanagementbedrijven behandelen data met een alomvattend plan, dat zowel menselijke als technologische aspecten omvat.